Promocion

Promocion

Në marketing, promovimi i referohet çdo lloji të komunikimit të marketingut që përdoret për të informuar ose bindur audiencat e synuara të meritave relative të një produkti, shërbimi, marke ose lëshimi. Qëllimi i promovimit është rritja e ndërgjegjësimit, krijimi i interesit, gjenerimi i shitjeve ose krijimi i besnikërisë së markës. Ky është një nga elementet bazë të përzierjes së tregut, që përfshin katër P-të: çmimin, produktin, promovimin dhe vendin. [1]

Promovimi është gjithashtu një nga elementet në planin promovues. Këto janë shitja personale, reklamimi, promovimi i shitjeve, marketingu i drejtpërdrejtë, publiciteti dhe gjithashtu mund të përfshijë marketing të ngjarjeve, ekspozita dhe shfaqje tregtare. Një plan promovues specifikon se sa vëmendje për secilin nga elementët në përzierje promovuese, dhe çfarë përqindje të buxhetit duhet të ndahen për secilin element.

Promovimi mbulon metodat e komunikimit që një marketer përdor për të dhënë informacion në lidhje me produktin e tij. Informacioni mund të jetë si verbal ashtu edhe vizual.

Produktet:

Për info & porosi na kontaktoni!

+383 (0) 45 886 666+383 (0) 45 886 666